Pimafucort
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem danych jest LEO Pharma Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15 w Warszawie, 02-674 Warszawa, a w przypadku ich udostępnienia - inne spółki z grupy kapitałowej LEO Pharma. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu przesyłania materiałów promocyjnych i edukacyjnych oraz w celu wewnętrznego raportowania wysyłki materiałów promocyjnych i edukacyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Powrót Przejdź do quizu
>